środa, 25 maja 2016

Budowa plotki z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie poza wyjątkowymi przypadkami.

Budowa plotki Winylowe na plot i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenie plastykowe na plot i bramę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przyległymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety plastykowe na plot i bramę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji a także zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do budowy sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy projektowane sztachety PCV na plot i bramę ogrodzeniowa jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku gdy przewidywane ogrodzenia z plastyku na plot i bramkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zainicjowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz